PALIČKA S.R.O

Výroba pracovních oděvů a pracovních oděvů na zakázku.
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - Palička s.r.o.

 

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ, PRACOVNÍ ODĚVY, PRACOVNÍ OBUV, PRACOVNÍ POMŮCKY, PRACOVNÍ OBLEČENÍ.

 
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádi, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinný podíl zaměstnavatelé plní podle § 81 odst. 2

  • zaměstnáváním občanů se ZPS v pracovním poměru
  • odběrem výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců se ZPS
  • odvodem do státního rozpočtu

§ 81 odst. 3 zavádí omezení pro zaměstnavatele, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem – nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písmene c).

§ 18 Vyhlášky 518 stanovuje odběr výrobků za jednoho nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na sedminásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. - III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV.

§ 82 Zákona 435 stanovuje odvod za nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za I. - III. čtvrtletí roku, v němž povinnost vznikla.

Naše firma PALIČKOVÁ MELÁNIA s.r.o., jako zaměstnavatel více než 50 % občanů se zdravotním postižením, je ze zákona podle § 81 odst. 2 písm. b) oprávněna poskytovat svým odběratelům potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením, a tím i povinnost odvádět 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy do státního rozpočtu.
 

PŘÍKLAD VÝPOČTU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ ZA ROK 2007

 
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku 2009 byla Kč 22 896,-. Pokud organizaci chybí jedna osoba se ZP, musí za ni do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek průměrné mzdy, tj.: 2,5 x 22 896 = Kč 57 240,-.

Jestliže jste zakoupili zboží v hodnotě Kč 160 272,- (sedminásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I.- III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku) od naší firmy, splnili jste tak svoji povinnost zaměstnat jednoho občana se ztíženou pracovní schopností a vaše celkové náklady na toto zboží klesly právě o částku povinného podílu, která je Kč 57 240,- tuto částku jste pak nemuseli do státního rozpočtu odvádět.